Kontakt

Vuka Karadžića 12,
23272 Novi Bečej

PIB: 104680659
Matični broj:20215186
Šifra delatnosti:2222

Tel/fax: 023/773-833
Mobilni: 063/17-29-352

office@sabljic.co.rs


Brojač poseta

Broj poseta : 41159

Pet boce

D1 2/1

Šifra: PET 01 - D1 2/1

D2 2/1

Šifra: PET 02 - D2 2/1

D3 1/1

Šifra: PET 03 - D3 1/1

D4 1/2

Šifra: PET 04 - D4 1/2

Š 1/1

Šifra: PET 05 - Š 1/1

Š 1/2

Šifra: PET 06 - Š 1/2<

S 0,75

Šifra: PET 07 - S 0,75

DV 2/1

Šifra: PET 08 - DV 2/1

SI 1/1

Šifra: PET 09 - SI 1/1

DVO 1/1

Šifra: PET 10 - DVO 1/1

SV 2/1

Šifra: PET 11 - SV 2/1

TS 0,25-0,5

Šifra: PET 12 - TS 0,25-0,5

TS 02

Šifra: PET 13 - TS 02

DV 1/1

Šifra: PET 14 - DV 1/1

DV 1/2

Šifra: PET 15 - DV 1/2

KV 1,5

Šifra: PET 16 - KV 1,5

KV 2/1

Šifra: PET 17 - KV 2/1

TS 330

Šifra: PET 18 - TS 330

SK 250

Šifra: PET 19 - SK 250

SK 500

Šifra: PET 20 - SK 500